Your Cart
Equilac® hästmjölk kapslar kan hjälpa till att lindra hudproblem inifrån och ut.
asthma

Naturlig lindring från astma med hästmjölk

Att leva med astma kan innebära att hantera symtom som pipande andning, hosta och andnöd, främst orsakade av inflammation och sammandragning av luftvägarna. Allergiutlösare, inklusive kvalster, djurpäls, pollen och mögel, kan ytterligare förvärra dessa symtom. Hästmjölk erbjuder naturlig lindring från astmasymtom, associerade utlösare och allergener.

Hästmjölk kan hjälpa till att kontrollera astma tack vare dess unika kombination av olika vitaminer som är fördelaktiga mot detta bronkiala tillstånd. Erfarenheter från användare visar att många kan hantera sina astmasymtom och minska sitt beroende av traditionella metoder såsom inhalatorer, nebulisatorer och steroider. Detta eftersom hästmjölk är 100% naturlig och saknar biverkningar, vilket gör det möjligt att hantera astmasymtom på ett naturligt sätt, med både räddnings- och kontrollmedicinseffekter.

En annan fördel med hästmjölk för astma är dess positiva effekt på lungorna och luftvägarna. Det hjälper människor att finna lindring från astma och är enkelt att inta. Många användare har rapporterat förbättrade peak flow-mätvärden och ökad andning och energi genom att använda hästmjölk, vilket gör att de kan mildra astmasymtom utlösta av träning och sluta använda inhalatorer.

Equilac®, de ursprungliga hästmjölkskapslarna sedan 1999. Equilac® kapslar hjälper till att lindra symtom på psoriasis, eksem och akne inifrån och ut.

Allt fler människor väljer hästmjölk som ett naturligt botemedel mot astma. Lungorna hos människor med astma är ofta permanent inflammerade, och denna inflammation reagerar direkt på irritationer i luften. Detta känns nästan omedelbart i de bronkiala luftvägarna eller lungorna. Hästmjölk hjälper till att minska eller eliminera inflammation, vilket leder till en förbättring av symtomen och en minskning av hosta och pipande andning.

Hästmjölk hjälper till eftersom den kan nå och reducera lunginflammation, något som traditionella mediciner ibland inte kan göra. Den hjälper också till att hantera olika astmautlösare som rök, träningsinducerade symtom och exponering för allergener som kvalster och djurpäls, vilket leder till en övergripande förbättring av andningshälsan och en minskning av behovet av peak flow-övervakning och spirometri.

Hästmjölk är ett naturligt och effektivt botemedel som kan bistå i astmahandlingsplanen och behandlingen av astma. Det är ett säkert alternativ som många har använt framgångsrikt för att minska andningsproblem och förbättra livskvaliteten. Det erbjuder ett välkommet alternativ eller komplement till andra former av astmamedicin och behandlingsformer.

Visste du att astma och hösnuva är nära kopplade, och är de vanligaste överlappande allergiska tillstånden med astma? Omkring 80% av personer med astma kämpar också med hösnuva. Båda villkoren är relaterade till ökad känslighet i dina luftvägar. Medan astma avser känsligheten i lungornas luftvägar, avser hösnuva känsligheten i näsan. Hästmjölk framstår som en naturlig lösning för hösnuva, erbjuder potentiell lindring och stärker andningshälsan för dem som hanterar dessa sammanflätade tillstånd.

Detta kan intressera dig:

* Individuella resultat med hästmjölk kan variera. Equilac® är inte ett läkemedel utan ett kosttillskott. Om du överväger att konsumera stonmjölk eller produkter därav rekommenderas det att konsultera en läkare eller nutritionist för att förstå de potentiella fördelarna, möjliga riskerna eller allergierna.

** Denna webbplats tillhandahåller allmän information om hälsa och relaterade ämnen. Informationen är inte tänkt att vara medicinsk rådgivning. Den bör inte tolkas som sådan, och informationen är inte en ersättning för professionell medicinsk expertis eller behandling.