Research horse milk

Onderzoek naar paardenmelk bij huidproblemen

Het belangrijkste onderzoek naar de gunstige effecten van paardenmelk op huidproblemen werd in 2009 gepubliceerd door de Friedrich-Schiller Universiteit Jena in Duitsland.

Tijdens deze studie werden de ervaringen van patiënten die behandeld werden met paardenmelk verzameld en anoniem bestudeerd om de gunstige eigenschappen ervan te bewijzen.

Meer dan 90% van de ondervraagde personen die aan verschillende soorten huidaandoeningen leden, verklaarde dat de ernst van hun symptomen, zoals jeuk en onregelmatige slaap die daarmee gepaard ging, drastisch afnam. Volgens professor Dr. Rainer Schubert, die de studie leidde, kan de verbetering van deze symptomen medisch worden ondersteund.

In dit onderzoek onderzochten ze meer dan 100 medische dossiers van patiënten die al zes maanden merriemelk dronken.

De eerste positieve resultaten konden al twee weken na de start van het experiment worden opgemerkt. Maandelijkse dermatologische follow-ups met het beoordelingsinstrument (SCORAD) wezen erop dat de symptomen van de patiënten na zes maanden waren verbeterd van “semi-ernstig/ernstig” tot “mild/niet-bestaand”.

Sommige patiënten konden zelfs hun inname van medicijnen verminderen. Anderen meldden een drastische afname van jeuk en het verdwijnen van hun slaapstoornissen als gevolg van dermatitis.

Een derde van de patiënten zag de symptomen van dermatitis met 30% afnemen, maar niet alle patiënten vertoonden dezelfde resultaten. Wetenschappers zijn van mening dat deze cijfers lijken op de effectiviteit van een traditioneel medicijn dat ook niet voor iedereen werkt.

75% van alle consumenten met darmproblemen, ademhalingsproblemen of leverproblemen — reageerde positief op het drinken van paardenmelk. De groep mensen met darmstoornissen rapporteerde een afname van de symptomen en betere algemene gezondheid. De wetenschapper merkte op dat voor zo goed mogelijke resultaten een langdurige behandeling met paardenmelk vereist is.

De Friedrich-Schiller Universiteit Jena onderzoekt al meer dan tien jaar de voordelen van paardenmelk als ondersteunende behandeling. De wetenschappers zijn het erover eens dat sommige eiwitten in paardenmelk — vooral lysozymen, lactoferrine, hemoglobine A en lactose — de darmflora en het immuunsysteem van de patiënten stimuleren. Hun gepubliceerde studies naar de invloed van paardenmelk op dermatitis en andere chronische ontstekingsziekten wijzen op de voordelen van langdurige inname van paardenmelk gedurende minstens zes maanden.